S Ústavem historických věd SLU za Příběhy z dějin našeho města

Dějepisáři ze Slezského gymnázia využili on-line výzvy Slezské univerzity a vydali se za osobnostmi, místy a událostmi z dějin Opavy. 

Mgr. Hana Komárková, Ph.D., seznamuje formou nahraných přednášek s obrazovými přílohami žáky nejen dějepisného semináře s vybranými příběhy z dějin města Opavy. Každá minipřednáška představí osud jedné významné nebo méně známé osobnosti, místa či předmětu spojeného s historií města. Témata jednotlivých přednášek jsou zvolena tak, aby obsáhla celé období existence Opavy jako právního města, tj. od středověku do dnešní doby. Na příkladu konkrétních osob, míst či událostí budou také představeny fenomény spojené s dějinami měst, historického Slezska i českých zemí obecně.

Ke každé přednášce obdrží žáci pracovní listy a studijní materiál. 

Seminaristé z dějepisu již pracují – nyní např. na tématu Příběhy knížecího zámku v Opavě.

Děkujeme tímto naší partnerské univerzitě a pracovníkům Ústavu historických věd za spolupráci.