Chobotničky míří do nemocnice v Olomouci

Žáci SGO tvořili polohovací „chobotničky“, které pomohou v péči o předčasně narozené děti na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Prostředky k výrobě jsme získali z výtěžku koncertu GymplBands 2020.

Již několik let má koncert školních kapel GymplBands benefiční charakter – organizátoři z řad studentského parlamentu ZIP pečlivě vybírají, jakou aktivitu či kterého jedince podpořit. Sympatie získala výroba háčkovaných chobotniček – podkládají se nedonošeným dětem, aby bylo jejich tělíčko vhodně polohováno a byl tím podpořen zdravý vývoj organismu těchto maličkých.

Koncert se konal v únoru, nedlouho před jarní vlnou mimořádných opatření způsobených epidemií nového koronaviru. Nadšené háčkování ale neustalo. Od března do června 2020 tak pomyslně na svět přišly téměř dvě stovky polohovacích pomůcek – veselé barvy příze, z níž se háčkovalo, byly jen bonusem, který jsme si mohli dovolit díky prostředkům získaným prodejem vstupenek na koncert.

Vedoucí ZIPu Honza Trnečka do háčkování zaangažoval i babičku, dalšími umělci s dovednýma rukama byly dívky – Anička Joy Beck, Klárka Krybusová a Zuzka Latoňová. Zapomenout nesmíme ani na Mgr. Alexandru Hoňkovou, která všechny naučila technice háčkování, a Mgr. Magdu Hrstkovou, díky níž chobotničky pomrkávají na svět hnědýma očima. 

Charitativní záměr koncertu Gympl Bands 2020 oslovil společnost Člověk v tísni, která nominovala aktivitu žáků SGO na Cenu Gratias Tibi 2020, která se uděluje mladým lidem za občanskou aktivitu pozitivně ovlivňující život naší společnosti.