Zeměpis

Studium geografie není pouze o memorování míst na mapě.
Jde o porozumění složitosti našeho světa a o schopnosti ocenit různé kultury napříč kontinenty.
V konečném důsledku jde o využití všech těchto znalostí k propojení rozdílností a stmelování lidí.
Barack Obama

Co je cílem

Žáci

 • se naučí orientaci v mapě a další práci, jako například tvoření vlastních tematických map, klimadiagramů a jejich digitálních forem
 • porozumí základním zákonitostem fyzického světa a promítnou tyto znalosti do všech rozmanitých sfér, které zeměpis nabízí
 • poznají nové kultury, tradice, zvyklosti a návyky, kterými se mohou inspirovat v následujících etapách svého života
 • si mohou zvolit dvouletý či jednoletý seminář, ve kterých se rozšiřují a prohlubují základní znalosti z běžných hodin zeměpisu

Jak učení probíhá

 • Žáci vytvářejí vlastní mapy a mapové podklady, se kterými dále pracují.
 • Žáci využívají moderní výukové geoportály.
 • Žáci pracují ve skupinách, kde se zdokonalují v komunikativních dovednostech.
 • V průběhu výuky debatujeme o aktuálním dění ve světě, které diskutujeme v širších souvislostech.
 • Při výuce využíváme kontaktů z různých koutů světa, které nám umožní poznat aktuální situaci a běžný život v daném regionu prostřednictvím videohovorů.
 • Pořádáme projektové dny, díky kterým se snažíme sblížit s různorodými kulturami.
 • Žáci se mohou účastnit soutěží a olympiád.

Vazba na reálný život

 • Žáci získají pomocí orientace v mapách nové úhly pohledu na svět.
 • Žáci poznají nové kultury, zvyklosti a tradice, které jim mohou být inspirací v životě.
 • Prostřednictvím přípravy projektů ve skupinách žáci zlepší své komunikační dovednosti.
 • Žáci se v rámci diskuzí a dialogů stávají erudovanějšími ve vyhledávání spolehlivých zdrojů a získávání aktuálních informací z nich.
 • Žáci si vytvářejí postoje a hodnoty potřebné k plnění úlohy občana v demokratické společnosti.