Výtvarná výchova

„Učení se kreslit je vlastně záležitost učení
se vidět – vidět správně – a to znamená o dost víc, než jen dívat se očima.“
Kimon Nicolaides The Natural Way To Draw, 1941

Profil absolventa

Žáci

 • dokážou charakterizovat jednotlivá výtvarná období, jmenovat významné představitelé a jejich díla
 • naleznou souvislost českého výtvarného umění s vývojem světového umění
 • znají možnosti a nabídku regionální kultury
 • dokážou interpretovat výtvarné dílo, rozšiřují si vlastní estetické vnímání
 • rozvíjí vlastní tvůrčí činnost, zdokonalují se ve výtvarných technikách a dovednostech

Co nabízíme

 • nabízíme individuální konzultace, přípravu k talentovým zkouškám na VŠ s uměleckým zaměřením
 • pro zájemce o analogovou fotografii nabízíme kurz a práci ve fotokomoře
 • své znalosti mohou rozšiřovat v Semináři z estetické výchovy

Jak učení probíhá

Žáci

 • si na začátku studia vyberou výtvarnou nebo hudební výchovu a tu poté studují v prvním a druhém ročníku
 • používají učebnu vybavenou dataprojektorem, malířskými stojany, pomůckami a fotokomoru
 • se účastní praktické a teoretické výuky výtvarné výchovy
 • se účastní výtvarných soutěží a projektů
 • navštěvují galerie a výtvarné exkurze (např. malba, kresba v plenéru)

Vazba na reálný život

Žáci

 • získají rozhled v české i světové výtvarné kultuře
 • umějí komunikovat za dodržování pravidel asertivity, respektují odlišný názor
 • rozvinou svou mediální gramotnost, vliv umění v oblasti filmu, reklamy, marketingu
 • vnímají dílo jako způsob prezentace vlastních idejí, názorů i pocitů
 • umí rozpoznat kvalitu i kýč

Díla našich žáků najdete v žákovské galerii.