Veronika Pilavková

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.

Seneca

Mým cílem je poskytnout kvalitní výuku, která je založena na pozitivním klimatu ve třídě. Snažím se žáky dobře poznat, přizpůsobit se jejich individualitě, rozvíjet a podporovat jejich silné stránky a budovat partnerský vztah založený na respektu. Vyučuji anglický, německý jazyk a také dějepis.