Věra Podrazká

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

Albert Einstein

Mým cílem je nadchnout žáky pro své předměty, pomoci jim porozumět, nalézat souvislosti, radovat se z vědění. To vše uskutečňovat v atmosféře vzájemného respektu a porozumění. Svou výukou žáky učím orientovat se jak v minulosti, tak v poznání nutnosti vědomého pohybu.

Historie a sport pro mě byly a jsou nedílnou součástí každého dne. „Ve zdravém těle zdravý duch“, Historie je učitelkou života” – to vše se snažím s nadšením předávat mladší generaci. Vystudovala jsem tělesnou výchovu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a historii na Filozofické fakultě UP.