Sandra Dozol-Konecny

Učení je mou vášní. Pomáhám podporovat kritické myšlení, sebereflexi a učení.

Pomáhám podporovat celoživotní učení studentů a snažím se o neustálé zlepšování. Mým cílem je, aby se každý student stal „samostatnou a společenskou bytostí”. V rámci své pedagogické práce využívám jednotkové pracovní plány, inovativní a rozmanité výukové zdroje a nástroje hodnocení. Každý student má prospěch z certifikačního a kvalifikačního programu ve francouzštině v souladu s oficiálními směrnicemi, aby se mohl integrovat na světově proslulé univerzity. Zavedená pedagogika je známá tím, že inspiruje studenty k tomu, aby se stali celoživotními výzkumníky, kteří budou pokračovat v sebevzdělávání i po skončení své akademické kariéry.