Roman Rojek

Střední škola je to, co z tebe dělá člověka, kterým jsi.

Mám skvělé vzpomínky – dobré i špatné, některé zkušenosti s učením a některé, které si s sebou ponesu do konce života. Rád bych, aby žáci rozuměli předmětu IKT i jinak než pouze z teoretické roviny. Studenti jsou pro mě zdrojem zajímavých poznatků a zkušeností, kdy díky své praxi v oboru dokáži tyto zkušenosti využít k individuálnímu rozvoji každého studenta.