Radim Frič

Moto: „Matematika je nejsnazší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“ J. Petáková

Žáci jsou pro mne v procesu učení tím hlavním objektem zájmu. Sám sebe vnímám pouze jako průvodce jejich učením, snažím se jim pomáhat překonávat dočasné potíže při zvládání učiva. Věřím – a snažím se to vštípit i svým žákům, že přírodní vědy jsou pro současný svět a život na něm naprosto zásadní cestou, jak zajistit další pokrok a zabránit destrukci světa, jak ho známe.
Důraz při výuce přitom kladu na pochopení souvislostí a jejich aplikaci v běžných životních situacích. Mým dlouhodobým cílem jsou žáci dobrovolně zapojení do procesu učení. Baví mne sledovat ten okamžik, kdy věci zapadají na svá místa a přichází dlouho očekávaný AHA moment.