Přijímací řízení

Dle vyjádření MŠMT je příloha „Doklad o splnění povinné školní docházky“ povinnou součástí přijímacího řízení, musí tedy zůstat povinná. Zákonnému zástupci uchazeče je i tak umožněno odeslat elektronickou přihlášku.