Patrik Kavecký

Matematiku a informatiku vnímám jako obory, které jsou více o dovednostech než vědomostech. Toto poznání je pro mě v procesu učení klíčové – učit žáky dovednostem, převážně pak těm uplatnitelným v profesním i občanském životě.

Mnou vyučované obory jsou navíc propojeny spoustou rozmanitých relací. Ve školním prostředí je jednou z těch snadno pozorovatelných ta, že se matematika netěší velké oblibě, na rozdíl od informatiky. Nacházení způsobů, jak žákům zpřístupnit nejen matematiku, ale jakoukoliv oblast jejich zájmu prostřednictvím technologií, považuji za jednu z velkých výzev svého pedagogického působení.