Patrik Kavecký

Vzdělání

Název školy, fakulty a místo
Obor: 

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava
Učitelství pro 2. stupeň základní školy a učňovské školství
matematika – technická výchova, titul Mgr.