Měřicí systém Pasco

Edukační systém Pasco je kompletní platformou pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Fyzikální laboratoř obsahuje pět pracovišť vybavených sadou drátových a bezdrátových čidel Pasco pro měření široké škály fyzikálních veličin. Čidla pomocí speciálního software komunikují s notebooky a tablety. V teoretické výuce může učitel čidla využít pro demonstraci jevů jinak obtížně pochopitelných – závislosti veličin se rovnou zobrazují v přehledných grafech. Při praktických cvičeních, která probíhají v prvních třech letech studia, mohou být na jejich užití založena celá měření v laboratoři. A bezdrátová čidla dokonce i mimo laboratoř!