Monika Martínková

Být dobrým učitelem je nesmírně náročné. Žáci dobrého učitele poznají, respektují ho. A dobrý učitel se také od svých žáků učí, umí jim naslouchat. Věřím, že kvalitní pedagog může své žáky ovlivnit a určit jejich směr. To je mým cílem, snažím se být dobrým učitelem.

Profesi učitele vykonávám přes dvacet let. Za tu dobu se mnohé změnilo, mnohé hodnoty se naopak upevňují, ale jedno zůstává pořád stejné – práce se studenty mě baví a naplňuje.
Mým cílem je, aby hodiny češtiny a němčiny byly nejen zajímavé a různorodé, ale především aby žáci měli pocit, že si odnášejí nové vědomosti, dovednosti a zážitky. Aby ke mně měli důvěru. Velmi důležité pro mě je, aby byli studenti nejen dobře připraveni na maturitní zkoušku a studium na VŠ, ale také aby získali pozitivní vztah k českému jazyku a literatuře i cizímu jazyku.