Milada Pazderníková

Vždy jsem věřila, že věci lze dělat jinak.

Má práce je založena na respektu a spolupráci. Jsem otevřena novým a užitečným metodám, pracuji s nadšením a velkým nasazením. Mým cílem je učící se škola, kde každý žák rozvíjí svůj osobní potenciál, každý učitel se vzdělává, je spokojený a má svou práci rád.