Michaela Nová

Žádná učebnice nám neřekne, co si máme myslet, co máme cítit, jak máme o věcech přemýšlet. Proto na své práci miluji chvíle, kdy se studenti ptají, sami přemýšlejí, nachází souvislosti, vyjadřují vlastní názor a jsou zvědaví.

Tím se dostávám k tomu, co je pro mě jako učitele velmi důležité a co se učím zdokonalovat – umění klást otázky.
Jako učitel výtvarné výchovy také tvořím, abych své studenty uměla naučit kreslit a malovat. To mi pomáhá vidět významy v procesu tvorby, co se odehrává v myšlení lidí, kteří kreslí a malují. Všichni umíme kreslit, je to o správném návyku dovedností, které doprovázejí kreslení, a rozvoji myšlení. Díky poznatkům při své tvorbě a učení kresby jsem zjistila, jak je důležité se na tyto procesy zaměřit a umět s nimi pracovat. Podstatné je rovněž umět pochopit sdělení uměleckých děl, učit se poznávat sebe pomocí výtvarného díla a kultury.