Magda Hrstková

Ráda pracuji s žáky, kteří mají chuť investovat do vlastního vzdělání přiměřené úsilí. Snažím se jim dodávat odvahu k hledání směru jejich života.

Jsem absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, a to v oboru český jazyk a dějepis. Na opavském Slezském gymnáziu působím od roku 2000 – vyučuji aprobované předměty. V některých školních rocích jsem vyučovala také jazykový a literární seminář nebo seminář z dějepisu, pro který s potěšením organizuji exkurze.
Vzhledem ke své aprobaci hodně čtu a zájem o knihy vítám i u svých studentů. Snažím se být vypravěčem příběhů. Starám se o školní kroniku a jsem garantem skupinky žáků zajímajících se o novinařinu – společnými silami dáváme dohromady školní časopis Čtverotoč.