Lucie Kolníková

Všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš.“

Nelson Mandela

Za svůj hlavní učitelský úkol považuji předat žákům lásku k předmětům, které učím, touhu po vědění, odvahu dělat chyby a ochotu se z nich učit. Pomáhám žákům objevit krásy české i světové literatury a přeji si, aby se knihy staly jejich životními kamarády.

Chci, aby se žáci v mých hodinách cítili příjemně a uvolněně, protože věřím,  že pouze v přátelská atmosféře a pozitivním klimatu se mysl otevírá,  oči doširoka otevírají a proces učení začíná. Snažím se vytvořit prostředí, kde se žáci cítí respektováni, podporováni a přijímáni takoví, jací jsou.

Vím,  že když se chce,  všechno jde.  Pokud tedy mí žáci chtějí, udělám všechno,  co je v mých silách,  abych jim pomohla uspět.