Kateřina Hertlová

„Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“

John Locke

Mám chuť na sobě pracovat a osobnostně růst spolu se svými žáky a kolegy. Do všeho jdu naplno a do svých aktivit dávám srdce. Do učení se snažím vnést radost, optimismus, nadšení. Vážím si každé zpětné vazby, protože věřím, že může být tím nejlepším zdrojem vlastního rozvoje.

Celým životem mě provází sport a práce s lidmi. Do 23 let jsem se věnovala aktivně triatlonu a při volbě povolání pro mě bylo cílem skloubit své sportovní aktivity s předáváním zkušeností mladým lidem. Sportu se dodnes aktivně věnuji, což ocení mí žáci v hodinách tělesné výchovy při společných aktivitách.
Vystudovala jsem obor tělesná výchova a základy společenských věd na Ostravské univerzitě, během pedagogické praxe jsem absolvovala řadu vzdělávacích seminářů. Mezi nejpřínosnější patří kurz mentoringu. Spolupracuji také na mezinárodních projektech školy.