Karel Kučera

Jsem učitel, kterého baví se učit. Angličtina pro mě není cílem sama o sobě. Používám ji každý den jako nástroj poznávání světa, ve kterém žijeme.

Pomáhá mi v orientaci. Díky ní mohu sledovat celosvětové trendy, učím se chápat věci v souvislostech a rozlišovat mezi věcmi podstatnými a podružnými. K tomu vedu i své studenty. Za ideální považuji stav, když berou své vlastní učení jako příležitost pro rozvoj nezávislého myšlení, kladení důležitých otázek a hledání vlastních odpovědí.