Kamila Tkáčová

Co chceš, to dokážeš!
Tuto myšlenku se snažím předat svým studentům. Chci, aby absolventi SGO byli připraveni na reálný svět, byli sebevědomými a zodpovědnými jedinci.

Mým cílem je motivace žáků k získávání vědomostí a dovedností. Svou práci beru vážně, ale je také mým koníčkem. Snažím se, aby vzdělávání bylo zábavné. Propojování teorie s praxí prostřednictvím projektů vidím jako výjimečnou příležitost pro žáky, kteří se tak mohou lépe zorientovat ve světě a proniknout do oblastí, jež chtějí později studovat. Fungující spolupráce mě vždy fascinovala, a proto k ní vedu žáky v řadě školních projektů, jichž jsem garantem. Nabízím pomocnou ruku i v pozici školní metodičky prevence.