Kamil Plaček

¡Buen Camino!

Vystudoval jsem kombinaci španělská filologie a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Španělsko a španělština se staly mým koníčkem a prací zároveň. Provází mě celý život a tuto vášeň přenáším na své studenty. Podávám věci tak, aby byly inspirující, přijatelné a neodradily studenty od dalšího poznávání a vzdělávání.

Dlouhodobě se věnuji programům EU na podporu vzdělávání a mládeže v Evropě, jako je Erasmus+. Jsem garantem zahraničních mobilit na škole a spolupráce s partnerskými školami v Evropě. Je pro mě velmi motivující pracovat se studenty v mezinárodních týmech a vidět tak výsledky své práce.

V roce 2021 jsem získal ocenění Moravskoslezského kraje za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.