Jeroným Toloch

Věřím, že zeměpis je vědou, která dává sny a probouzí touhy, a naopak tělesná výchova je zase prostředkem k jejich dosažení…

Chtěl bych studenty motivovat k zájmu o oba obory. Společně s nimi nacházet nové souvislosti jejich života s daným předmětem a podnítit jejich chuť se rozvíjet a rozšiřovat své vědomosti. Vzdělávání je celoživotní cesta a může být i zábavná, plná prožitků, ke kterým se každý rád vrací. Cílem mé práce je rozvinout u studentů znalosti a dovednosti, jež obohatí jejich růst, pomohou jim žít plnohodnotně, upevní jejich zdraví a psychickou kondici.