Jaromír Křížek

„Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy.“

Benjamin Disraeli

Žák by se měl do školy těšit a měl by se cítit ve škole dobře. Touha po poznání by měla žákům přinášet radost z poznání a to činí žáka spokojeným a šťastným. Na cestě ke vzdělanosti bych chtěl svým dílem přispět k probuzení touhy – učit se a ne být pouze učen. Probudit u žáka vnitřní motivaci, která mu zásadním způsobem pomůže dosáhnout všeho, po čem touží ve svém životě.