Jana Plačková

„Nezáleží na tom, co se v životě stane, ale co si pamatujete a jak si to pamatujete.“

Gabriel García Márquez

Na Slezské gymnázium jsem nastoupila jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oboru anglická a španělská filologie. Během studia jsem strávila semestr na Kanárských ostrovech a věnovala se především španělské frazeologii.

Na výuce a studiu cizích jazyků mám ráda to, že spojují rozdílné kultury, literatury, umění, historii, lidi a cestování.

Není tedy podstatné, co se stane, nestane, co se povede, nebo nepovede, ale to, co si ze studia na naší škole budete pamatovat, protože roky na gymnáziu jsou zážitkem na celý život.