Jana Dűmlerová

Respektovat a být respektován.

Současný student je ve srovnání s předchozími generacemi jiný, disponuje odlišnou mírou dovedností a zkušeností, využívá celé řady informačních zdrojů, digitálních technologií, sociálních médií. Je prostě online. Pro jeho učitele je stále těžší obstát v této konkurenci. Existuje způsob, jak těmto náročným výzvám čelit?
Mou odpovědí na tuto otázku je citát J. A. Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“