Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 bylo ukončeno.

Uchazeči přijatí v rámci autoremedury

Autoremedura 23. 5. 2023
Autoremedura 19. 5. 2023
Autoremedura 16. 5. 2023
Autoremedura 11. 5. 2023

Úřední hodiny

7.30 – 15.30 h, později dle domluvy (vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, odevzdání zápisového lístku)

Jak postupovat

Informace pro přijaté uchazeče

Pokud jste rozhodnutí nastoupit na Slezské gymnázium, prosíme abyste donesli zápisový lístek co nejdříve, ať víme, kolik míst můžeme obsadit uchazeči tzv. pod čarou.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Většina z vás se zpravidla hlásí na dvě školy, tudíž ne všichni z přijatých nastoupí. Když přijímáme 90 žáků, nastoupí třeba pouze 45 a dalších 45 tedy přijmeme místo nich. To již přichází na řadu uchazeč umístěný v pořadí na 135. místě! Ale ani z těch k nám možná nebudou chtít všichni. Pokud jste se umístili kolem stopadesátého místa, i vy máte šanci se dostat.

Je nezbytné do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Vyřízení odvolání se řídí zákonnými lhůtami, proto vás prosíme o trpělivost.

Doporučujeme přijít do školy převzít si rozhodnutí o nepřijetí osobně, je to rychlejší než čekat, až přijde poštou.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Dne 28.4.2023
Ing. Milada Pazderníková, v.r. 
ředitelka školy