Hudební výchova

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch jako srdce.

Profil absolventa

Žáci

 • si na začátku studia vyberou hudební nebo výtvarnou výchovu a tu poté studují v prvním a druhém ročníku
 • se orientují v základní hudebních formách, typologii hudebních nástrojů
 • dokážou charakterizovat jednotlivé hudební slohy a jejich představitele
 • naleznou souvislost české hudby s vývojem hudby světové
 • znají možnosti a nabídku regionální kultury, rovněž také charakteristické rysy národního folklóru
 • dokážou interpretovat hudební dílo, rozšiřují si vlastní estetické vnímání
 • své znalosti mohou rozšiřovat v Semináři z estetické výchovy

Vazba na reálný život

Žáci

 • získají rozhled v české i světové artificiální i non-artificiální hudbě
 • umějí komunikovat při dodržování pravidel asertivity, respektují odlišný názor
 • rozvinou svou mediální gramotnost
 • rozpoznají vliv hudby v oblasti filmu, reklamy, marketingu a hudebního průmyslu
 • umějí ocenit originalitu autora či interpreta, rozpoznat kvalitu i kýč
 • si uvědomí nezaměnitelnou roli hudby v lidském životě