Fyzika

Důležité je nepřestat se ptát.
Albert Einstein

Co je cílem

 • Žáci se naučí rozumět fyzikálním jevům z širokého okruhu fyzikálních témat, od mechaniky až po jadernou fyziku.
 • Pro zájemce nabízíme jednoletý a dvouletý Seminář z fyziky.

Profil absolventa

 • maturant z fyziky se může bez starostí hlásit na školy, kde je podmínkou přijetí složení přijímací zkoušky z fyziky
 • budoucí student medicíny má skvělé základy pro zvládnutí medicínské fyziky
 • sestaví rozbor fyzikální úlohy a vybere pro její řešení vhodné fyzikální vzorce
 • vysvětlí srozumitelně podstatu fyzikálního problému
 • je dobře vybaven pro vysokoškolské studium technických oborů, jako je fakulta strojní, stavební, bezpečnostní atp.

Jak učení probíhá

 • Výuka fyziky je rozdělena do dvou oblastí – teoretická výuka a praktická cvičení.
 • Teoretická výuka nabízí celou škálu způsobů, jak žákům problematiku přiblížit – frontální pokusy, počítačové Applety, do výuky je zapojováno ICT formou digitálně řízených experimentů.
 • Praktická cvičení probíhají v laboratoři vybavené digitálním měřicím systémem Pasco. Tento měřicí systém umožňuje rychlé a názorné zobrazení fyzikálních dějů na obrazovku počítače nebo tabletu pomocí velkého množství digitálních čidel.
 • Žáci pracují převážně s digitálními učebními materiály, takže jsou v blízkém kontaktu s nejnovějšími pokroky vědy.
 • Žáci pracují samostatně i ve skupinách, rozebírají vědecké texty a podrobují je kritickému rozboru.
 • Zájemci se účastní práce v týmu Turnaje mladých fyziků nebo zpracovávají úlohy pro Fyzikální olympiádu a účastní se těchto soutěží.
 • Seminaristé se podílejí na tvorbě programu pro Den přírodních věd.

Vazba na reálný život

 • fyzika je jazykem vědců, bez fyziky by nepokračoval technologický vývoj
 • konečně pochopíte, proč třeba při jízdě v autě používat bezpečnostní pásy nebo proč se může na hladině vody udržet hliníková mince
 • energetické problémy lidstva mohou být vyřešeny jedině díky fyzikům
 • lidí, kteří rozumí fyzice, není příliš mnoho, a proto najdete bez problémů pracovní uplatnění jak v tuzemsku, tak v zahraničí

Science Facts

Věděli jste, že

 • světlo ve vzduchu je asi 900 000krát rychlejší než zvuk?
 • elektrický proud může procházet i vzduchem?
 • při bunjee jumpingu můžete zažít přetížení až 4g?
 • neutrina jsou jako duchové, protože mohou procházet klidně zdí?
 • slovo robot vymyslel slavný český spisovatel dávno před tím, než byl první robot sestaven?
 • voda může existovat v kapalném stavu i při teplotách pod nulou a nad stovkou?
 • naše oko je spojná optická soustava podobně jako lupa?

Tyto otázky a spoustu dalších si zodpovíte během studia na SGO!