Future Classroom – učebna budoucnosti

Záměr učebny je vytvořit flexibilní prostor, v němž je možné snadno předvést různé metody a formy výuky. Změnit podobu a funkčnost prostoru.

Učebna je rozdělena do 6 učebních zón, ve kterých vedou slovesa aktivního učení.

 • Zkoumej – Investigate: badatelsky orientovaná výuka a projektové učení
 • Vytvářej – Create: žáci jsou tvůrci vzdělávacího obsahu, audiovizuální technika
 • Spolupracuj – Exchange: žáci pracují v týmech, vytvářejí myšlenkové mapy, zaznamenávání nápady
 • Rozvíjej se – Develop: neformální učení, uvolněná atmosféra, personalizované učení (vlastní tempo a potřeby)
 • Zapoj se – Interact: frontální výuka s aktivním zapojením žáků
 • Prezentuj – Present: žáci představují svou práci ostatním, učí se prezentovat, srozumitelně vysvětlovat, přijímat a poskytovat zpětnou vazbu

a jaké máme zkušenosti s výukou?

 • Není nutné využít všechny prostory.
 • Není nutné zapomenout na výklad.
 • Není to primárně o technologiích, ale o možnostech.
 • Prostor umožňuje plynulé přecházení mezi aktivitami nebo dělení do různých skupin.
 • Zachovává pracovní komfort.
 • Práce baví jak žáky, tak učitele.
 • Vlastní odpovědnost za vzdělání.