Denis Urbanský

Moto: „Biologie není jen předmět – je to klíč k porozumění životu a tajemstvím přírody. Naučme se chápat, respektovat a chránit život ve všech jeho formách.“

Mou hlavní snahou je inspirovat studenty ke zkoumání a objevování přírody. Cílem mé výuky není jen předávat faktické znalosti a připravit studenty na zkoušky, ale naučit je vnímat souvislosti v přírodě a uvědomit si vliv, který lidé mají na životní prostředí. Snažím se studenty motivovat k projevu respektu k přírodě a krajině, protože je to naše povinnost vůči všem živým tvorům, kteří sdílejí tento svět s námi. Rozumím tomu, že každý student je jedinečný a má své vlastní způsoby učení a zájmy. Proto se snažím vytvořit prostředí, ve kterém se studenti cítí podporováni a respektováni. Totéž očekávám od nich.

Biologie pro mě není jen předmět nebo věda, je mým koníčkem. Mimo výuku jsem vášnivý biolog, ekolog a ornitolog. Rád trávím čas v přírodě, kde objevuji její rozmanitost svým zrakem, ale i fotoaparátem. Miluji vysoké hory, cestování, ale i procházky se psem za humny. Zapojuji se také do aktivit a projektů, které podporují ochranu přírody a výzkum biodiverzity.

A co bych vzkázal svým studentům? „Pták se nikdy nebojí, že se pod ním zlomí větev. Protože nevěří jí, ale svým vlastním křídlům. Věřte si.“