Den otevřené školy

speciální den otevřených dveří je pozvánkou zejména pro absolventy, kteří chtějí vidět svou alma mater a setkat se s bývalými spolužáky či učiteli

Zájemci o prohlídku školy mohou v tento den zavítat na Slezské gymnázium. Bude pro ně v dvouhodinových blocích (13-15 h, 15-17 h) připraven pestrý program, který nabídne výstupy reprezentující jednotlivé předměty, informace o projektech, které škola realizuje, hudební vsuvku v podání žáků i učitelů školy. Součástí odpoledne bude také aukce výtvarných děl. Nabídka obsahuje rovněž atraktivní chemické pokusy nebo vystoupení skupiny pohybových skladeb Hopsánky přímo v hale Slezského gymnázia. K absolventům školy směřuje nabídka případného setkání s třídními učiteli a tedy i bývalými spolužáky (14-18 h).