Chemie

Chemie je všude kolem nás.

Co je cílem

Žáci se naučí chemii v souvislostech, v propojení s ostatními přírodními vědami. Pro zájemce nabízíme dvouletý seminář, který připravuje žáky na studium medicíny, farmacie, veterinární medicíny, fyzioterapie či příbuzných chemických oborů. Pro žáky 4. ročníku vedeme intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ.

Jak učení probíhá

 • Od prvního ročníku jsou zařazeny do výuky hodiny laboratorních prací, informace získáváme na základě pozorování experimentu.
 • Žáci se učí prakticky, pozorováním, zařazujeme badatelsky orientovanou výuku.
 • Pracujeme s moderními technologiemi.
 • Žáci se účastní soutěží, olympiád (ChO – všechny kategorie).
 • Pořádáme projektové dny.
 • Zveme do školy odborníky, účastníme se exkurzí.
 • Pracujeme v projektech.
 • Prezentujeme pro veřejnost (Den stromů, Den Země, Den bez aut, Týden evropské mobility, Chemie na hradě, …).
 • Pořádáme konference zaměřené na podporu ochrany životního prostředí.

Vazba na reálný život

 • Žáci umí propojovat informace týkající se procesů probíhajících v přírodě.
 • Žáci se umí orientovat v aditivech, konzervantech a látkách používaných v potravinách.
 • Žáci aktivně přistupují k ochraně svého zdraví a životního prostředí.
 • Žáci umí prezentovat na veřejnosti, účastní se táborů a akcí pro děti jako popularizátoři vědy.