Biologie

Biologie je věda o životě.

Co je cílem

 • Žáci porozumí procesům, které probíhají na všech úrovních života – jednobuněčných forem v podobě např. bakterií, prvoků, některých hub, a také mnohobuněčných forem organismů – především rostlin, živočichů a hub. Opomenuty však nezůstávají ani viry, jakožto nebuněčné formy života.
 • Biologie zachovává tradiční základ vědy o životě, ale také jej přiměřeně aktualizuje v souvislosti s novými poznatky.
 • Pro zájemce nabízíme dvouletý Seminář a cvičení z biologie, který připravuje ke studiu medicínských oborů, farmacie, přírodovědných oborů a částečně také ke studiu psychologie.
 • Pro zájemce nabízíme jednoletý Seminář z genetiky a evoluční biologie.

 Jak učení probíhá

 • žáci používají moderní učebnice
 • výuka probíhá v odborných učebnách včetně laboratoře s digitálním mikroskopem
 • součástí výuky jsou laboratorní cvičení zaměřená na poznání mikrosvěta buňky
 • pořádáme projektové dny – Den zdraví, Den přírodních věd
 • organizujeme odborné exkurze včetně komplexní vzdělávací exkurze  v oblasti Pálavy a Lednicko-valtického areálu
 • žáci se účastní soutěží a olympiád

Vazba na reálný život

 • Biologie zachovává tradiční základ vědy o životě, ale také jej přiměřeně aktualizuje v souvislosti s novými poznatky.
 • Žáci získají poznatky, které nebudou pouze výčtem faktů a definic, ale budou vysvětlením pro pochopení  procesů probíhající v živých organismech včetně jejich vlastního těla.
 • Žáci získávají poznatky týkající se dopadu na jejich zdraví.
 • Žáci poznají a pochopí, co činí živé organismy živými.
 • Žáci získají dovednosti při prezentaci výsledků své i skupinové práce.