Alexandra Hoňková

Učím žáky vidět chemii a přírodní vědy v souvislostech. Chci je naučit správné postupy tak, aby jim dávaly smysl a obohacovaly jejich každodenní život. Věřím tomu, co hlásá čínské přísloví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, nakrmíš ho na celý život.

Snažím se být žákům průvodcem, beru je jako rovnocenné partnery. Ve výuce sázím na učení experimentem (chemickým, biologickým i fyzikálním) – žáci by měli přírodovědu zažít všemi smysly.
Jsem přesvědčená, že člověka dělají činy, ne slova. Proto jdu žákům příkladem a sama se aktivně vzdělávám, nové poznatky a metody jsou pro mě výzva.