Hodnocení účasti studentek SGO na akci „OPAVA V POHYBU“

V sobotu dne 8. června 2024 se v rámci oslav 800 let města Opavy konala sportovní akce pro rodiny s dětmi s názvem Opava v pohybu. Této akce se zúčastnila spousta organizací, zájmových spolků a firem. Cílem bylo nejen prezentovat svou práci, ale zejména zabavit příchozí Opavany sportovní aktivitou.

Studentky Slezského gymnázia Opava – Michaela Petrušková, Adéla Kaštovská, Kristýna Orlíková a Jana Moravcová – pomáhaly jako dobrovolnice ve stánku Magistrátu města Opavy – odboru sociálních věcí. V tomto stánku sociální pracovnice výše zmíněného odboru prezentovaly náhradní rodinnou péči s cílem oslovit potenciální pěstouny z řad rodičů či prarodičů.

Děvčata pomáhala se zajištěním sportovní aktivity pro děti v tomto stánku. Připravila si pro děti čtyři stanoviště (dvě opičí dráhy, shazování kelímků a hod do kruhu), která měla zábavnou formou ověřit psychomotorické schopnosti dětí. Každé z dětí si po absolvování těchto stanovišť mohlo vybrat odměnu v podobě sladkostí a věcných cen.

Studentky si všechny aktivity připravily zcela samostatně. Vyrobily a přinesly si vše potřebné pro realizaci těchto aktivit. Příchozí děti doprovázely po celou dobu akce při vykonávání aktivit, což pro ně bylo náročné i fyzicky. K dětem přistupovaly velmi vstřícně, přátelsky a empaticky. Všechny dívky uměly skvěle vyhodnotit aktuální situaci a zvládaly podpořit aktivitu dětí poskytováním individuální motivace. Dívky se aktivně zajímaly také o oblast náhradní rodinné péče. Všechny inklinují k budoucím pomáhajícím profesím.

Studentky neměly problémy s navazováním kontaktu, byly stále přátelské, milé a od začátku vykazovaly připravenost a velký zájem o činnost. Úkolů, které jim byly svěřeny, se zhostily k naší plné spokojenosti. Proto všem zmíněným slečnám velice děkujeme za pomoc a budeme se těšit na další spolupráci.

pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí

v. z. Mgr. Pavla Heinzová

vedoucí oddělení SPOD