Lidské tělo trochu jinak

Napadlo vás někdy, co se stane s vaším tělem po smrti? Kam putují všechny vzorky odebrané z těl živých či nedávno zesnulých? Ve čtvrtek 6. června se 14 studentů biologického semináře vydalo do Ústavu soudního lékařství FNO, aby našli odpovědi nejen na tyto otázky.

Vše začalo brzy ráno, přijeli jsme do Ostravy, převlékli se do ochranných plášťů a vyrazili na pitevní sál. Tam jsme byli svědky toho, jak probíhá pitva od hlavy až k patě. Má osoba nějaké vnější zranění? Z čeho mohou být tyto podlitiny? Měla osoba sklon k sebepoškozování? Toto byly některé z otázek, které nám patolog pokládal před samotnou pitvou.

Po odebrání všech nezbytných vzorků z různých orgánů těla a ukončení pitvy pokračovala naše cesta do toxikologické laboratoře. Zde se získané biologické vzorky analyzují metodou chromatografie. Kromě analýzy vzorků z těl zesnulých zde vyhodnocují také organický materiál žijících osob. Nejčastějšími testy jsou vyšetření na návykové látky, jako je HHC, kratom, kokain, opiáty, pervitin a další. Testy se provádějí u dětí, dospělých, těhotných matek, zaměstnanců firem, sportovců či řidičů motorových vozidel…

Všechno, co jsme tento den viděli, bylo pro nás silným zážitkem. Děkujeme za tuto příležitost paní Janě Dümlerové a panu Denisi Urbanskému, kteří se snaží propojit vyučovanou teorii s praxí. Největší dík ale patří panu přednostovi ústavu Petru Handlosovi.

Některé z reakcí přímých účastníků exkurze:

„Návštěva Ústavu patologie byla pro mne velkou zkušeností a náhledem do oboru patologie.“

Martina Sproga

„Při vchodu do místnosti se mi v těle míchaly veškeré emoce. Zájem, strach, úzkost, chvílemi i smích a také lítost, to vše v jeden moment. Neskutečný zážitek. Zájem ale překonal můj strach a vydržela jsem až do konce. Jsem vděčná za tento zážitek, na který nikdy nezapomenu.“

Magdaléna Dubová

„Dnešní nahlédnutí pod ruce patologů mi přineslo nespočet zkušeností do budoucích let mého studia medicíny.“

Ondřej Slunský

„Vidět na vlastní oči, jak probíhá pitva, byl neskutečný zážitek, který ve mně zanechal hluboké stopy.“

Lucie Remešová

„Když jsem vstoupila na sál, můj žaludek se otočil o 360°. Sledovat průběh pitvy bylo jako prožívat hororový film naživo. Pro mě to byl ohromující zážitek, ale rozhodně to nebylo pro slabé povahy.“

Klára Rádková

„Díky návštěvě Ústavu patologie jsem mohla vidět, jak probíhá opravdová pitva, což mi přineslo mnoho nových zkušeností a informací do budoucna.“

Veronika Kokešová