Mgr. Lucie Kolníková byla uvedena do funkce ředitelky

Slezské gymnázium prožilo 31. května 2024 důležitý okamžik. Do své funkce byla slavnostně uvedena nová ředitelka školy – Mgr. Lucie Kolníková.

Po jednadvaceti letech přínosné a kvalitní práce se Slezské gymnázium loučí se stávající ředitelkou Ing. Miladou Pazderníkovou. Na základě doporučení krajské komise byla novou ředitelkou jmenována Mgr. Lucie Kolníková, která dosud působila na Slezském gymnáziu jako vyučující českého a anglického jazyka. Její inauguraci zaštiťovali za Moravskoslezský kraj, jenž je zřizovatelem školy, Mgr. Stanislav Folwarczny a PaedDr. Stanislava Šmídová.

Rádi bychom tímto článkem vyjádřili poděkování Ing. Miladě Pazderníkové za energii, činorodost a invenci, jež dennodenně vkládala do své náročné práce. Byla to především její vize, která učinila z naší školy excelentní vzdělávací instituci, jejíž renomé přesahuje hranice Moravskoslezského kraje.

Jsme přesvědčeni, že Mgr. Lucie Kolníková bude v pozici ředitelky školy rovnocennou nástupkyní. Její optimismus, empatie a aktivní přístup jsou zárukou toho, že se gymnázium bude i nadále zdárně rozvíjet. Učitelský tým se bude snažit novou paní ředitelku podpořit a i nadále vytvářet tolik potřebnou synergii mezi vedením školy a pedagogickým sborem, která je nutným předpokladem toho, aby škola jako taková a zejména její žáci mohli naplňovat svůj potenciál smysluplným způsobem.

Závěrem dovolte citovat Mgr. Lucii Kolníkovou:

„Slezské gymnázium se stalo mým učitelským domovem v době, kdy moje víra ve smysluplnou práci ve školství upadala. Všichni mě přivítali s otevřenou náručí, zalili pozitivní energií a oživili mé učitelské nadšení.

Budu se snažit, aby moji kolegové i žáci chodili do školy stejně rádi jako já od prvního dne, kdy jsem na půdu Slezského gymnázia vstoupila, a aby školu vnímali jako místo, kde mohou růst.

Moc se na ředitelskou práci těším, protože mám skvělé kolegy, kteří mé nadšení a radost sdílí a pro které je práce na Slezském srdeční záležitostí.“