Studentské volby do Evropského parlamentu

Dne 21. května 2024 se na naší škole konaly Studentské volby do Evropského parlamentu, pořádané organizací Člověk v tísni.

Volební komise se skládala ze studentek 2. ročníku Natálie Gallo, Hany Schillerové a Anny Krchňákové. Celou akci zorganizovala vedoucí ZIPu Alžběta Kudelová společně s Mgr. Kamilou Tkáčovou, která byla rovněž garantem voleb.

Celkem se zúčastnilo dohromady 203 studentů a 198 hlasů bylo platných. Voleb se mohli účastnit žáci, kteří dosáhli věku 15 let. Bylo to 74 žáků prvního ročníku, 73 druháků, 55 třeťáků a jako zajímavost bychom rádi uvedli, že Ondřej Urbančík ze 4. B přijel odvolit i v době své přípravy na maturitu.

Nejvíce hlasů, celkem 44, získala koalice SPOLU. 24 hlasů patřilo straně Starostové a nezávislí za Evropu a 19 hlasů pak Straně zelených.

Všem zúčastněným děkujeme.