Všemi smysly aneb Přírodovědné předměty v projektových dnech 2. ročníku

Křupaví cvrčci ke svačině nebo čokoláda s červíky jako dezert? Studenti 2. ročníku odhodili ostych a ochutnali proteinové pochoutky v mnoha různých příchutích.

Ochutnávkou produktů z jedlého hmyzu tak poznali hmyz jako potravinu budoucnosti.

Na biologickém stanovišti se studenti zaměřili právě na různé interakce mezi členovci a člověkem. Odpradávna platí, že kde je člověk, tam jsou i jeho věrní souputníci – vši, blechy, mouchy a komáři. Člověk proto přisoudil členovcům přívlastky jako žrouti, škůdci a přenašeči nemocí. Pomocí digitálních mikroskopů studenti mohli detailně obdivovat ústní ústrojí (hypostom) našeho významného roztoče a přenašeče onemocnění – klíštěte.

Členovci jsou však v mnoha ohledech také užiteční. V ekosystémech a potravním řetězci plní nesmírně důležitou roli nejen pro člověka, ale pro celou planetu Zemi.

Mgr. Denis Urbanský

Žáci SGO ve vesmíru

13. – 15. 5. 2024 proběhla na Slezském gymnáziu projektová výuka pro 2. ročník  v oblasti přírodovědných předmětů na téma „ Galaxie insekta“. V chemii a fyzice jsme se soustředili na téma Vesmír. Úvodem se žáci dozvěděli základní informace o vesmíru a následně jsme šli do laboratoře, kde jsme se zabývali konstrukcí raket.

Nejprve se studenti seznámili s raketovými palivy a pak jsme se pustili do konstrukce vodíkové rakety, následovala raketa z etanolu, kde jsme zkoušeli i délku jednotlivých drah při odpálení. Závěrem naší praktické části byl „Velký oheň“ – raketový pohon doplněný o peroxid vodíku, který byl pro mnohé – vzhledem k jeho velikosti – velkým překvapením.

Následoval program ve třídě, kde jsme se zabývali prvky, které jsou součástí vesmíru, a jejich vlastnostmi, částicemi a jednotkami ve vesmíru. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet spektra jednotlivých prvků, rozpínavost a také pomocí Rubensovy trubice vidět vlnění zvuků získaných z vesmíru. Závěrem se studenti dozvěděli prognózu vývoje Slunce do budoucna.  

Na závěr – žáci by rádi tlumočili poděkování oběma učitelům, kteří vytvořili podmínky pro skvělé fungování tandemové výuky – Mgr. Alexandře Hoňkové a Mgr. Jaromíru Křížovi.

Mgr. Alexandra Hoňková