Čas úklidu na řece

            „Ukliďme Česko,“ řekli si členové Ekotýmu Slezského gymnázia v Opavě…

…a v úterý 30. dubna 2024 se vydali s dobrovolníky z řad studentů i pedagogů, vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi, po březích řeky Opavy sbírat veškerý přítomný odpad. A jak všechno probíhalo?

            Sraz byl u lávky na Kolofíkově nábřeží. V určenou dobu, tedy o půl čtvrté odpoledne, se na akci sešlo dobrých dvacet osob. Na začátku jsme si prošli krátkým školením o bezpečnosti, jelikož se mezi nálezy mohl vyskytovat nebezpečný odpad v podobě například injekčních stříkaček. Poté jsme si však už rozdali pytle a pracovní rukavice, za které pan učitel Urbanský sklidil jednohlasný obdiv, a vydali se na „šmejděníčko šmejdění“.

            Naše hledání směřovalo po proudu řeky Opavy k Hošticím a pak po druhé straně proti proudu zpátky. Během pátrání po nežádoucích nálezech, znečišťujících naši přírodu, jsme zabředli do zajímavých témat ke konverzaci, lehce si procvičili poznávačku rostlin a užívali si bohulibě strávený čas venku. K velmi zajímavým nálezům patřila součást nejspíše rozpadlého starého kočárku, všemožné podivné černé trubky (které jsme ovšem netrhali ze země, nýbrž volně nacházeli v trávě 😉) nebo velký kus modrého plastu: nejspíše tyč od mopu.

            Ke konci akce, dost zmožení horkem a sluníčkem klesajícím k obzoru, jsme se opět sešli na místě srazu a sesypali posbíraný odpad do pytlů podle systému třídění. Dohromady jsme naplnili několik pytlů: jedny plastem, jiné směsným odpadem. Na závěr jsme se vyfotili a pak už se rozešli do svých domovů odpočívat po vydařené práci.

            Děkujeme Ekotýmu za organizaci této úžasné akce, těšíme se na příští rok a úklidu zdar!