Závod ke spáse planety aneb Krajské kolo Ekologické olympiády 

V tomto školním roce probíhá již 29. ročník Ekologické olympiády (EO). Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Tématem letošního ročníku je Zemědělství, potraviny a změna klimatu. Ve srovnání s předchozími ročníky jsme sice cenný kov nezískali, nicméně jsme získali celou řadu zkušeností, které v příštím ročníku zajisté zúročíme.

Krajské kolo proběhlo 17. dubna 2024 a za Slezské gymnázium se zúčastnily 2 soutěžní  týmy. Celá akce se odehrávala v honosném rytířském sále v areálu frýdeckého zámku. Olympiáda zahrnovala teoretickou i praktickou část, analýzu dat, obhajobu nominačního úkolu na téma Fragmentace a parcelace  krajiny, praktické poznávání přírodnin. 

Jeden z našich týmů ve složení Monika Vaníčková z 4. C, Kamil Janošek z 4. B a Kristýna Horáčková z 2. C se umístil na krásném 5. místě. Druhý soutěžní tým tvořili žáci 1. ročníku a byli benjamínky krajského kola. Byli to z 1. B Valerie Kovalčíková a Adam Kovalčík, z 1. C  Johana Šopáková.

Oba týmy odvedly nadmíru dobrou práci a jejich členové určitě nebyli na Ekologické olympiádě naposledy.