Kriminalistika očima studentů

Dne 17. dubna 2024 proběhla na Slezském gymnáziu v rámci chemického semináře hodina moderní chemie na téma forenzní analýza. Program si pro nás připravili studenti VŠCHT. Chcete důkaz? Čtěte!

Vysvětlili jsme si postup při sbírání důkazů na místě činu, osvětlili práci jednotlivých pracovníků spolupracujících na řešení případu a ujasnili si, co to vlastně znamená být forenzním analytikem. Neochudili jsme se ani o postup při nalezení těla a sbírání stěžejních důkazů pro určení doby úmrtí, jako je například měření teploty jater.

Druhá část se týkala samotného výzkumu a soustředila se právě na další důkazy. Mluvili jsme o látkách schopných identifikovat i nepatrné stopy krve, dokonce i tak, aby krev nekontaminovaly a bylo ji možné využít pro další účely. Jako příklad mohu uvést sloučeninu luminol, která je schopna reagovat s kyslíkem vznikajícím při rozkladu hemoglobinu (hemolýze), čímž vzniká typické namodralé světélkování – chemiluminescence. Druhým známým testem, který jsme si i názorně ukázali, byl Kastle-Meyerův test.

Dokonce jsme zabrousili i doby covidové, respektive si vysvětlili princip antigenních a PCR (polymerase chain reaction) testů, jež se využívají i v právě probírané kriminalistice pro odhalení pachatele. Právě u PCR testů vyhledáváme takzvané STR – náhodné genetické informace, jejichž přesnou funkci dosud neznáme a které tvoří pouhou setinu procenta naší genetické informace. Jednoduše řečeno je to ta část genu, kterou se lišíme od ostatních, lidská DNA je totiž z 99,9 % totožná. Na základě podobnosti těchto STR segmentů jsme schopni určit podobnost DNA podezřelého se vzorkem a vyhotovit tak DNA test, jaký známe z krimi seriálů a filmů.

Za mě byla hodina moderní chemie naprosto úžasná, objasnila nám nejen práci forenzního analytika (jehož funkce je v kinematografii často zkreslená), ale i jednotlivé postupy při identifikaci důkazů a jejich vyhodnocení. Principy různých testů a reakce chemických látek nejsou zas tak zmiňované, proto jsem ráda, že jsme dostali možnost nahlédnout do zákulisí těchto fascinujících dějů a porozumět jejich fungování.

Děkuji studentům z VŠCHT i paní učitelce Hoňkové za možnost dozvědět se zase něco nového.