Zlepši si techniku

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 skupina emisařů navštívila akci Zlepši si techniku s VŠB-TU Ostrava. Jak už napovídá název, …

… během celého dopoledne jsme si mohli projít jednotlivá stanoviště, která se vždycky zaměřovala na určitý technický obor. Mohli jsme se dozvědět, co třeba dělá takový odpadář, technolog pro recyklaci, geolog, člověk zabývající se nanovlákny nebo třeba programátor průmyslových počítačů.

Zlatým bodem celého programu byla science show Michaela Londesborougha, popularizátora vědy. Tato show s názvem Světlo a zvuk nám doslova osvětlila, proč je světlo asi milionkrát rychlejší než zvuk, proč slyšíme něco, co ani nevidíme, a jak se dají světlem přenášet informace.

Pokusy, které zahrnovaly i šťastlivce z publika (někteří z naší skupiny měli tu možnost simulovat molekuly při vlnění), nám ukázaly, že je možné světlo slyšet nebo že k tomu, aby byla slyšet gramofonová deska, nám stačí rentgenový snímek. Na Rubensově trubici jsme si ukázali, jak vlastně funguje vlnění a jeho amplitudy. Nechyběly ani všemi milované balónky naplněné heliem a fluoridem sírovým, které měnily hlasy, ale ani balónky s vodíkem a směsí vodíku a kyslíku, které vytvářely pořádný zvuk.

Dopoledne jsme si náramně užili a načerpali spoustu nápadů na pokusy, které můžeme sami realizovat.