Meta a brejle pomohly k vítězství

V pondělí 8. dubna 2024 se vydala výprava SGO složená ze čtyř studentek (zastoupeny byly všechny ročníky kromě čtvrtého) a paní učitelky Weiglhoferové do Ostravy na krajské kolo přednesové soutěže Čtvrtlístek.

Jedná se o akci k uctění památky herce Rostislava Čtvrtlíka. Soutěž se koná ve dvou kategoriích: první z nich je poezie a próza, druhá drama. Každý z recitátorů si tedy připraví dva texty, které má za úkol přednést odborné porotě složené z herců divadla Aréna (kde se také toto krajské kolo koná). Kromě velmi přátelské a pohodové atmosféry celé akce bych také vyzdvihla právě onen prostor komorní scény Aréna (pokud jste ho nikdy nenavštívili, doporučuji to napravit).

Myslím, že jsme všechny předvedly, co v nás je, a hrdě reprezentovaly Slezské gymnázium. Jedinou komplikací jinak ideálního a úspěšného dne bylo počasí, které vůbec nebralo ohledy na to, že silně nestíháme vlak a jsme nuceny spěchat… a také že máme v rukou květiny, kterými jsme byly obdarovány a které to horko zvládaly ještě méně než my. Jinak to byl ale velmi příjemný den strávený s dalšími lidmi, které baví přednes a divadlo.

Johana Bublíková

A já s radostí přidávám závěrečné informace: v kategorii poezie/próza se umístila Johana Bublíková na 1. místě (próza: Pavel Bareš – úryvek z knihy Meta; poezie: vlastní tvorba – A tak jen moknu) , v kategorii dramatizace divadelních textů 1. místo obsadila Alice Molovčáková (dramatické úryvky Brejle, Salome). Obě vítězné pozice tedy zaujaly naše studentky, které postupují do celostátního kola, jež se bude konat v Děčíně. Ještě je určitě vhodné přidat další z úspěchů našich studentek – Alžběta Plachá získala ocenění odborné poroty za autorský text.

Všem studentkám gratulujeme a držíme palce v celostátním kole! 🙂