Pojistit, či nepojistit?

V úterý 11. dubna 2024 nám přišel pan Ing. Daniel Král do hodiny ZSV v rámci finanční gramotnosti představit téma pojišťovnictví.

Dan Král je bývalý student našeho gymnázia, dále pak studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a dnes pracuje pro společnost Swiss Life Select, která nabízí komplexní finanční poradenství.

Při prezentaci nám představil základní pojmy v pojišťovnictví, z oblasti zákonných pojištění jsme nabyli vědomostí o sociálním a zdravotním pojištění a z oblasti pojištění smluvního jsme se dozvěděli o životním a neživotním pojištění a o jeho dalším dělení. 

Inženýr Král také velmi zdůrazňoval, abychom na pojištění nezapomínali pro případ nenadálých událostí. V neposlední řadě nám představil jedny z největších pojišťoven na trhu.

Za přednášku mu velice děkujeme a informace nepochybně v budoucnu zužitkujeme.