Chemie jako vyučovací předmět i koníček

Každý rok se setkávají mladí nadšenci přírodovědného oboru chemie, aby se utkali se svými znalostmi a praktickými dovednostmi v akademické soutěži.

A bylo tomu tak i letos. Dne 11. a 12. března 2024 se úctyhodných 22 žáků z prvního a druhého ročníku zúčastnilo chemické olympiády v kategorii C.

Pro mnoho studentů byla účast v chemické olympiádě nejen výzvou, jedinečnou příležitostí proměřit své dosavadní znalosti a dovednosti v chemii, ale také šancí navázat kontakt se stejně nadanými studenty.

Chemická olympiáda se skládá z několika částí, domácí a školní teoretické části a školní praktické části v laboratoři. Nejúspěšnější byl Robert Hopjan z 2. B. V těsném závěsu se umístili Jan Mendel rovněž z 2. B a na třetím místě Cyril Vojtek z 2. A.

Dovolte mi zmínit také Jakuba Valíka a Annu Hudečkovou z 1. A, kteří se se svými znalostmi umístili na krásném 4. a 5. místě.

Gratuluji nejen výše zmíněným, ale také všem zúčastněným!