Prolij svou krev s SGO!

V letošním školním roce v návaznosti na třicetileté výročí Slezského gymnázia jsme si stanovili  cíl: darovat v součtu 30 litrů krve, což znamená získat nejméně 60 dárců.

Jarní skupinové dárcovství krve jsme uzavřeli 28. března. A jak jsme si vedli v součtu s podzimním termínem?

Máme téměř splněno. K darování krve se rozhodlo celkem 59 žáků a zaměstnanců školy, kteří se zúčastnili skupinového dárcovství. Kromě těchto dárců byli i takoví, kteří šli darovat individuálně.

Na transfúzní stanici zaznělo z úst jedné studentky: „Všichni jsme nuly!“ V odpovídajícím kontextu k takovým nulám patřit chcete. V červnovém termínu budete mít ještě jednu příležitost. Proto neváhejte a příště pojďte s námi, protože: „Darovat krev je normální!“