Global Money Week

Global Money Week, který se každoročně koná na počátku března, je mezinárodní událostí zaměřenou na finanční vzdělávání mládeže. Letošní ročník nebyl výjimkou ani pro žáky třídy 3. B na naší škole.

V rámci výuky ekonomie měli žáci možnost účastnit se přednášek, které pořádala ostravská pobočka Finančního úřadu.

Tématem těchto přednášek byly daně a daňové přiznání, což jsou klíčové pojmy ve světě ekonomiky a financí. Studenti se nejen dozvěděli o různých typech daní a jejich účelu, ale také se seznámili s procesem vyplňování daňového přiznání. Prakticky se s ním seznámili i prostřednictvím aplikací a portálu Finančního úřadu, které jsou důležité pro elektronické podání daňového přiznání.

Tato aktivita nejenže poskytla žákům užitečné znalosti o tom, jak funguje daňový systém, ale také jim pomohla pochopit důležitost správného nakládání s penězi a placení daní. V praxi měli žáci možnost vyplnit si a odevzdat své vlastní daňové přiznání.

Tato zkušenost z Global Money Week ukazuje, jak je důležité začít s finanční výchovou a jakým způsobem může školní výuka přispět k tomu, aby se žáci stali finančně gramotnými jedinci schopnými efektivně spravovat v budoucnosti své finance.