Preventivní přednáška „Ruce na prsa“ aneb Kampaň pro zvýšení povědomí o důležitosti samovyšetření prsu a varlat

Studenti 3. ročníku absolvovali tuto přednášku ve dnech 11. a 12. března 2024.

Celostátní kampaň „Ruce na prsa“ představila studentům pacientky s rakovinou a členky organizace ONKO-ISIS Opava, která pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a prohlubuje kvalitu jejich života.

Podle Národního onkologického registru v ČR ročně onemocní rakovinou prsu asi 7 tisíc žen a přibližně 100 mužů. Pojišťovny hradí vyšetření pouze ženám po 45. roce 1x za dva roky (nazývá se mamografický screening prsu), rakovina prsu se však vyskytuje i u mladších žen. Studenti se tak dozvěděli o důležitosti aktivního přístupu k pravidelnému samovyšetření a osobní odpovědnosti za vlastní zdraví. Případných změn ve tkáni si člověk všimne pouze díky pravidelné kontrole. Pár minut navíc v koupelně tak dokáže včas odhalit zhoubné onemocnění. Pomocí modelu ženského poprsí s umístěnými karcinomy v podobě bulky si tak mohli studenti vyzkoušet hmatovou metodu samovyšetření prsu MammaCare. Členky onkologického sdružení se studenty sdílely také vlastní zkušenosti a první projevy rakoviny prsu, mezi které se řadí zejména změna tvaru a velikosti prsu nebo změna tvaru bradavky a výtok z ní. 

Situace není ideální ani mezi muži. Rakovina varlat je nejčastější formou rakoviny u mužů od 15 do 40 let a v ČR jsou ročně hlášeny stovky nových případů. I u mužů je proto důležité pravidelné samovyšetření varlat, jelikož při včasném rozpoznání jakékoliv změny na varleti a brzké diagnóze je tato forma rakoviny poměrně dobře léčitelná. Pomocí modelu varlat, který byl k dispozici, se studenti mohli naučit pohmatovou metodou odhalit nesrovnalosti na povrchu varlat. První varovné příznaky, které mohou, avšak nemusí vždy souviset s rakovinou, jsou změna velikosti a tvaru varlat, otok nebo zduření, bolest ve spodní části břicha nebo tříslech, bolest šourku, ale také zvětšení a citlivost prsní tkáně. 

Prevence je jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak předcházet onemocnění nebo včas odhalit, že je s naším tělem něco špatně. Nejdůležitější je přitom pravidelnost, která nám bývá blízká v případě naší každodenní péče o sebe. Věřím, že teď už studenti i studentky vědí, jak mít svoje #prsakoule pod kontrolou. 

Více informací o rakovině prsu a varlat a její prevenci:

Kampaň „Ruce na prsa“https://www.rucenaprsa.cz/o-kampani

Kampaň „Sahám si na ně každý měsíc“ – https://www.philips.cz/c-e/pe/sahejte-si-na-ne

Aliance žen s rakovinou prsu – https://www.breastcancer.cz/

Samovyšetření MammaCare – https://www.ulekare.cz/video/hmatove-samovysetreni-prsu-metodou-mammacare-8344