Light Pollution Conference 2024

Ve středu 6. března 2024 jely studentky Kristýna Horáčková (2. C) a Laura Pavlíčková (3. B) reprezentovat projekt EMISE na mezinárodní konferenci do Prahy.

Konference se věnovala problematice světelného znečištění a plánům do budoucna, jak tento fenomén zmírnit. Jako odborný garant je doprovázel Martin Petrásek (bývalý student SGO a současný vyučující na Slezské univerzitě).

Oficiální vyjádření ze stránek Ministerstva životního prostředí naleznete zde.

Dívky se o setkání vyjádřily následujícími slovy:

Úvod konference byl zaměřen na legislativu týkající se světelného znečištění. Představili jsme si, jak se světelné znečištění měří a jaká je momentální situace v této oblasti.

V druhé části dopoledního programu byly prezentovány různé evropské projekty zaměřující se na uvedenou problematiku. Po těchto dvou vystoupeních jsme se slova ujaly my. Informovaly jsme krátce o historii projektu EMISE, uvedly naše úspěchy, popsaly stávající práci, ale také plány do budoucna. Poté jsme se zúčastnily závěrečné diskuse, kde jsme odpovídaly na vyřčené dotazy.

V odpoledních hodinách se většina účastníků konference vydala na prohlídku Štefánikovy hvězdárny. Zde jsme měli možnost se podívat na Slunce skrze speciální dalekohled, prohlédnout si zdejší vesmírnou výstavu (např. úlomky meteoritů z Měsíce a Marsu) a seznámit se s celou řadou astronomických objevů a faktů.

Pracovní oběd a večeře nám umožnily navázat bližší kontakty, pohovořit s účastníky, vyslechnout připomínky a sdělit ostatním vlastní postřehy. Pro nás byla účast na této konferenci skvělou zkušeností.